Skuteczne techniki sprzedaży


16-17.05.2011 – Poznań

Trener: Krzysztof Mika

Zbiór podstawowej wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać każdy pracownik działu handlowego.

Link do szczegółowego opisu szkolenia »

Formularz zamówienia »

Niniejszy warsztat przekazuje wiedzę i podnosi kompetencje, które pozwolą sprawnie obsługiwać klientów i podnosić sprzedaż działu handlowego. Sukces firmy zależy od handlowców. Każdy z nich powinien posiadać najlepsze narzędzia do działania.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • Biegle posługiwać się technikami sprzedaży
 • Swobodnie prowadzić negocjacje nawet z trudnymi klientami
 • Sprzedawać bez zbędnego obniżania cen
 • Dopasowywać produkty i usługi do wymagań klientów
 • Lepiej komunikować się z klientami i być odbieranymi, jako profesjonaliści

Szkolenia polecamy dla

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów handlowych, sprzedawców i przedstawicieli handlowych bezpośrednio odpowiedzialnych za sprzedaż towarów i usług.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • dyskusje
 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • gry symulacyjne
 • burze mózgów

Program szkolenia

 1. Postawa handlowca
  • Podejście do pracy
  • Najważniejsze przykazania
  • Emocjonalne zagrożenia i sposoby zapobiegania
  • Przygotowanie handlowca do sprzedaży
 2. Etapy procesu obsługi
  • Jak je rozpoznać i kiedy przechodzić do następnej
  • Kiedy warto przerwać rozmowę
  • Jakie będziemy wyróżniać
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Percepcja i pierwsze wrażenie
  • Komponowanie stroju
  • Używanie przestrzeni i różnych bodźców w sprzedaży
  • Schemat i zakłócenia w komunikacji
  • Dbanie o emocje i aktywne słuchanie
 4. Rozpoznanie potrzeb
  • Motywacje zakupowe klientów
  • Rodzaje potrzeb i jak je rozpoznawać
  • Otwarcie i dalsze prowadzenie rozmowy
  • Sterowanie rozmową i zdobywanie istotnych informacji poprzez odpowiednie pytania
 5. Prezentacja oferty
  • Odwołanie do potrzeb
  • Odpowiednia argumentacja
  • Schemat potrzeba – cecha – korzyść – „marzenie”
  • Środki ostrożności
 6. Obiekcje i zastrzeżenia
  • Przygotowanie listy obiekcji
  • Zasady retoryki i wywierania wpływu
  • Zasady obrony przed manipulacją
  • Rozpoznawanie decyzji zakupowych
 7. Negocjacje i rozmowa o cenie
  • Zasady prezentowania ceny
  • Łagodzenie negatywnych reakcji na cenę
  • Wczesne wyzwania cenowe
 8. Zamknięcie sprzedaży i zakończenie rozmowy
  • Próby zamknięcia
  • Techniki składania obietnic
  • Błędy w zamykaniu rozmów
  • Ostateczne domykanie sprzedaży
 9. Działania posprzedażowe
  • Cel podejmowania dalszych działań
  • Jakie i kiedy podejmować kroki
  • Jak zapobiegać obiekcjom po transakcji
 10. Obsługa reklamacji
  • Dlaczego warto załatwiać reklamacje
  • Jak przyjmować reklamacje i jak je rozpatrywać

Tagi: Brak