Mieszkańcy średniowiecznego Poznania czerpali wodę ze studni znajdujących się w czterech rogach Rynku. W XVI w. ozdobiono je drewnianymi rzeźbami z przedstawieniami zwierzęcymi. W kolejnym stuleciu studnie otrzymały kamienne podobizny mitologicznych postaci: Marsa, Jowisza, Neptuna i Apollina. Znajdująca się przed ratuszem fontanna Prozerpiny to kolejne artystyczne ujęcie miejskiej studni. Fontanna przedstawiająca mitologiczną scenę porwania Prozerpiny przez Plutona została wykonana w latach 1758–66 przez Augustyna Schoepsa. Jedna z poznańskich legend mówi, że musiał ją wykonać za karę czeladnik rzeźbiarski, który zbyt swawolnie zaczął sobie poczynać z żoną swojego mistrza.

Pozostałe trzy fontanny znajdujące się na Rynku, to współczesne dzieła poznańskich artystów: Mariana Koniecznego — fontanna Apollina, Marcina Sobczaka — fontanna Neptuna i Rafała Nowaka — fontanna Marsa.