Makieta pokazuje Poznań taki, jaki został przedstawiony na rycinie Brauna-Hogenberga z 1618 r. Centralną jej część zajmuje miasto na lewym brzegu Warty, w obrębie średniowiecznych murów. Prócz tego można obejrzeć miniaturę ważnego w historii miasta i państwa Polskiego Ostrowa Tumskiego oraz podmiejskich osad: Chwaliszewa, Garbar, Świętego Marcina i św. Wojciecha. W miniaturowym Poznaniu widać jak porządnie brukowany był w pocz. XVII w. rynek, jak potężne były jego mury obronne, kościoły, stawiane na chwałę Bogu i ratusz – świadectwo wielkości i bogactwa miasta, i jego mieszkańców. Nagrany 27-minutowy komentarz opowiada o dawnym Poznaniu, o życiu, jakie prowadzili w nim poznaniacy i o tym, jak miasto zmieniło się przez wieki. System świateł rozświetla fragmenty miasta, o których akurat jest mowa. Porównując makietę ze współczesnym Poznaniem można dostrzec budowle stojące (czasem w zmienionej postaci, jak katedra) do dziś, ale także nieistniejącą np. kolegiatą Marii Magdaleny czy zamek Przemysła.

http://www.makieta.poznan.pl/polski/glowna_dp_pl.html