Szkolenia otwarte we wszystkich miastach »

Szkolenia otwarte w Poznaniu:

 • : Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami pracy w zespole
  Termin: 2016.07.07 - 2016.07.08

  Jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne, to szkolenie jest dla Ciebie. Oczywiście, w mniejszym lub większym stopniu umiejętność komunikowania się posiadamy wszyscy, jednak czy zawsze potrafimy skutecznie przedstawiać cele, właściwie przekazywać swoje intencje oraz etycznie wpływać na innych? Czy bierzemy odpowiedzialność za to, jak zostaliśmy zrozumiani lub sami zrozumieliśmy przekaz? Czy zawsze zachowujemy się asertywnie? W jaki sposób budujemy relacje?

 • : Sposoby pozyskiwania klienta
  Termin: 2016.08.18 - 2016.08.19

  W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest nam pozyskać, a tym bardziej utrzymać klienta. Dlatego tak ważne jest stosowanie technik pozwalających na efektywną komunikację z naciskiem na obszar identyfikacji potrzeb klienta i dopasowywania oferty do jego oczekiwań.

 • : Zarządzanie rozwojem pracowników i budowanie ścieżek karier
  Termin: 2016.08.23 - 2016.08.23

  Zarządzanie rozwojem pracowników nie ogranicza się tylko do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w organizacji, to zdecydowanie szersze pojęcie i wymaga większej roli działów HR i całej kadry kierowniczej organizacji. To nie tylko szkolenia w tradycyjnej formie, ale również wiele form nieformalnych sposobów uczenia się, które pozwoli zwiększyć potencjał pracowników organizacji.

 • : Awans na menedżera - jak sprostać wyzwaniom nowej roli?
  Termin: 2016.09.05 - 2016.09.06

  „By zachęcić ludzi, za których odpowiadamy, do wykonywania najlepszej pracy, musimy nimi kierować tak, jak sami chcielibyśmy być kierowani”

  Janet Gallant 

  Przed menedżerami stoi wiele zadań. Niektóre z nich związane są organizacją pracy, inne z dużo trudniejszym obszarem - relacjami. Jak sprawić, żeby nasi pracownicy czuli się zmotywowani i odpowiedzialni za całość zespołu? Jakich narzędzi menedżerskich używać, skoro każdy pracownik jest inny i wymaga odmiennego podejścia? Jak delegować zadania, mając pewność, że wszystko zostało dobrze przekazane? I jak potem udzielać informacji zwrotnej wiedząc, ze część osób źle znosi krytykę?

 • : Efektywne zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności
  Termin: 2016.09.08 - 2016.09.09

  Nie da się zarządzać czasem, ponieważ czas biegnie niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy też nie. Czasem nie da się zarządzać, ale można zarządzać sobą w czasie. Można planować, czuwać nad realizacją własnych zadań i bronić się przed pomysłami innych osób na to, co ich zdaniem mamy w danym momencie robić. Trzy narzędzia: planowanie, realizacja i wpływ na innych to kluczowe elementy szkolenia, które proponujemy.

 • : Sposoby pozyskiwania klienta
  Termin: 2016.09.22 - 2016.09.23

  W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest nam pozyskać, a tym bardziej utrzymać klienta. Dlatego tak ważne jest stosowanie technik pozwalających na efektywną komunikację z naciskiem na obszar identyfikacji potrzeb klienta i dopasowywania oferty do jego oczekiwań.

 • : Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta
  Termin: 2016.09.26 - 2016.09.27

  Praca z klientami wymaga szczególnego podejścia - nie tylko nastawienia na rozwiązywanie problemów, ale też umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Klient oczekuje od nas, że będziemy szybko reagowali, podawali potrzebne informacje, wiedzieli gdzie zadzwonić, z kim porozmawiać i jakie rozwiązanie zaproponować, ale będzie też liczył na to, że poradzimy sobie z jego niezadowoleniem lub po prostu brakiem odporności na stres. W takiej sytuacji to my powinniśmy być osobami, które – niezależnie od okoliczności -  zachowują spokój. To ważne z dwóch powodów: po pierwsze w ten sposób budujemy dobry wizerunek firmy, po drugie zachowujemy komfort psychiczny. A to niezbędne, jeśli nasza praca ma nam przynosić satysfakcję. 

 • : Prawo autorskie w praktyce. "Duża" nowelizacja
  Termin: 2016.09.29 - 2016.09.30
 • : Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
  Termin: 2016.10.03 - 2016.10.04

  Negocjacje budzą wiele emocji, ponieważ są jak gra terenowa związana z poszukaniem skarbu. Posiadamy niepełne informacje, dokoła jest wiele elementów, które mogą nas wprowadzić w błąd, naszym celem jest rozwiązanie zagadki, ale w sumie do końca nie wiemy, czy odnaleźliśmy cały skarb czy tylko fragment…? Nasz rozmówca po drugiej stronie tak samo ma prawo czuć się niepewnie, co zwykle skutkuje usztywnieniem stanowiska lub budowaniem dystansu. Co może nam w tej sytuacji pomóc? Oczywiście wiedza, nie tylko na temat samego procesu negocjacji, faz, stylów i technik, ale też  na temat budowania relacji, wywierania wpływu, argumentowania, sposobów rozwiązywania konfliktu.  

 • : Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami pracy w zespole
  Termin: 2016.10.06 - 2016.10.07

  Jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne, to szkolenie jest dla Ciebie. Oczywiście, w mniejszym lub większym stopniu umiejętność komunikowania się posiadamy wszyscy, jednak czy zawsze potrafimy skutecznie przedstawiać cele, właściwie przekazywać swoje intencje oraz etycznie wpływać na innych? Czy bierzemy odpowiedzialność za to, jak zostaliśmy zrozumiani lub sami zrozumieliśmy przekaz? Czy zawsze zachowujemy się asertywnie? W jaki sposób budujemy relacje?

 • : Komunikacja asertywna z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  Termin: 2016.10.18 - 2016.10.19

  Asertywność dość często bywa mylnie identyfikowana jedynie z mówieniem „nie”. Choć osoba asertywna potrafi odmawiać prośbom innych osób, gdy są one nie do przyjęcia, ale nie w tym leży prawdziwa istota asertywności. W sytuacjach zawodowych, porozumiewając się z klientem wewnętrznym, czy zewnętrznym, komunikacja asertywna jest wręcz niezbędna, pozwala zbudować lepsze relacje. Asertywność to nie jest umiejętność wrodzona, tylko nabyta! Dlatego można się jej nauczyć. Zapraszamy na szkolenie.

 • : Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne
  Termin: 2016.10.24 - 2016.10.25

  „Mówca, który próbuje być bardzo poważny lub bardzo dowcipny, łatwo może ponieść porażkę. Z drugiej strony ten, który wywiera na słuchaczach wrażenie swoim prawdziwym przekonaniem, zawsze odnosi sukces”
  Dale Carnegie   


  Dobra prezentacja to dobre przygotowanie. Wystarczy skupić się na kilku kluczowych elementach, takich jak: jasno sprecyzowany cel, odpowiedni początek, rzeczowe przykłady i argumenty, mowa ciała, czytelne slajdy i silny kontakt z publicznością, a nasze wystąpienie zainteresuje odbiorców. Ludzie nie lubią występować publicznie głównie dlatego, że rzadko to robią. Boimy się tego, czego nie znamy. Prawda jest jednak taka, że każdy z nas może poprowadzić porządną prezentację. Jedni mają do tego wrodzony talent i zrobią to doskonale. Inni nabywają umiejętności poprzez doświadczenia. Być może ich prezentacje nie staną się od razu w stu procentach idealne, być może niektóre rzeczy trzeba będzie dopracować, ale z pewnością będą profesjonalne i interesujące. Potrzebne jest rzetelne przygotowanie i odpowiednie nastawienie. I do tego przydaje się szkolenie.   

 • : Awans na menedżera - jak sprostać wyzwaniom nowej roli?
  Termin: 2016.11.03 - 2016.11.04

  „By zachęcić ludzi, za których odpowiadamy, do wykonywania najlepszej pracy, musimy nimi kierować tak, jak sami chcielibyśmy być kierowani”

  Janet Gallant 

  Przed menedżerami stoi wiele zadań. Niektóre z nich związane są organizacją pracy, inne z dużo trudniejszym obszarem - relacjami. Jak sprawić, żeby nasi pracownicy czuli się zmotywowani i odpowiedzialni za całość zespołu? Jakich narzędzi menedżerskich używać, skoro każdy pracownik jest inny i wymaga odmiennego podejścia? Jak delegować zadania, mając pewność, że wszystko zostało dobrze przekazane? I jak potem udzielać informacji zwrotnej wiedząc, ze część osób źle znosi krytykę?

 • : FIDIC - Praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów
  Termin: 2016.11.07 - 2016.11.08

  Procedura FIDIC, wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych, staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji. Ustalone przez FIDIC warunki kontraktów mają w założeniu utrzymać równowagę między wymaganiami i interesami zamawiających i wykonawców. Równomiernie też dzielą między obie strony obowiązki i odpowiedzialność. Praktyka często nie potwierdza takiego stanu rzeczy. Co stanowi w tym zakresie barierę? Dlaczego stosowanie polskiego prawa i tzw. „utarte” zwyczaje w relacjach z wymogami procedury FIDIC iskrzą i zgrzytają? To właśnie jak ten proces przeprowadzić w praktyce od momentu prekwalifikacji poprzez stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia jest wiodącym celem tego szkolenia.

 • : Efektywne zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności
  Termin: 2016.11.21 - 2016.11.22

  Nie da się zarządzać czasem, ponieważ czas biegnie niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy też nie. Czasem nie da się zarządzać, ale można zarządzać sobą w czasie. Można planować, czuwać nad realizacją własnych zadań i bronić się przed pomysłami innych osób na to, co ich zdaniem mamy w danym momencie robić. Trzy narzędzia: planowanie, realizacja i wpływ na innych to kluczowe elementy szkolenia, które proponujemy.

 • : Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta
  Termin: 2016.11.24 - 2016.11.25

  Praca z klientami wymaga szczególnego podejścia - nie tylko nastawienia na rozwiązywanie problemów, ale też umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Klient oczekuje od nas, że będziemy szybko reagowali, podawali potrzebne informacje, wiedzieli gdzie zadzwonić, z kim porozmawiać i jakie rozwiązanie zaproponować, ale będzie też liczył na to, że poradzimy sobie z jego niezadowoleniem lub po prostu brakiem odporności na stres. W takiej sytuacji to my powinniśmy być osobami, które – niezależnie od okoliczności -  zachowują spokój. To ważne z dwóch powodów: po pierwsze w ten sposób budujemy dobry wizerunek firmy, po drugie zachowujemy komfort psychiczny. A to niezbędne, jeśli nasza praca ma nam przynosić satysfakcję. 

 • : Prawo budowlane po nowelizacji - zasady i procedury przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej
  Termin: 2016.12.05 - 2016.12.06

  U początku każdej inwestycji budowlanej jest proces decyzyjny. To skomplikowany i wymagający proces. To algorytm czynności rzeczowych i prawnych oraz podejmowanie rozstrzygnięć ekonomicznych, technicznych, finansowych, urbanistycznych, architektonicznych, ekologicznych, organizacyjnych, zarządczych i innych. Błędy, które popełnimy na tym etapie, mogą zdecydować o klęsce nawet bardzo sensownego projektu. Zgodnie z przysłowiem, „jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”, dobre przygotowanie jest warunkiem kreującym sukces inwestycji budowlanej.
  Przygotowania muszą opierać się na pozyskiwaniu i analizie informacji: w zakresie programowania, planowania, projektowania realizacji inwestycji i w konsekwencji przystąpienia do budowy. W jaki sposób inwestor powinien się do tego przygotować, by uniknąć błędów i problemów w zakresie czasu, budżetu i jakości przygotowywanego przedsięwzięcia budowlanego jest podstawowym przesłaniem tego szkolenia.

 • : Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami pracy w zespole
  Termin: 2016.12.05 - 2016.12.06

  Jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne, to szkolenie jest dla Ciebie. Oczywiście, w mniejszym lub większym stopniu umiejętność komunikowania się posiadamy wszyscy, jednak czy zawsze potrafimy skutecznie przedstawiać cele, właściwie przekazywać swoje intencje oraz etycznie wpływać na innych? Czy bierzemy odpowiedzialność za to, jak zostaliśmy zrozumiani lub sami zrozumieliśmy przekaz? Czy zawsze zachowujemy się asertywnie? W jaki sposób budujemy relacje?

 • : Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
  Termin: 2016.12.08 - 2016.12.09

  Negocjacje budzą wiele emocji, ponieważ są jak gra terenowa związana z poszukaniem skarbu. Posiadamy niepełne informacje, dokoła jest wiele elementów, które mogą nas wprowadzić w błąd, naszym celem jest rozwiązanie zagadki, ale w sumie do końca nie wiemy, czy odnaleźliśmy cały skarb czy tylko fragment…? Nasz rozmówca po drugiej stronie tak samo ma prawo czuć się niepewnie, co zwykle skutkuje usztywnieniem stanowiska lub budowaniem dystansu. Co może nam w tej sytuacji pomóc? Oczywiście wiedza, nie tylko na temat samego procesu negocjacji, faz, stylów i technik, ale też  na temat budowania relacji, wywierania wpływu, argumentowania, sposobów rozwiązywania konfliktu.