Coaching i delegowanie zadań


06-07.06.2011 – Poznań

Trener: Aleksandra Chrapko

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy związanej ze skutecznym coachingiem, a także przećwiczenie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas przekazywania zadań podwładnym i współpracownikom. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia dotyczące zasad i reguł obowiązujących w procesie coachingu, komunikacji podczas przekazywania zadań, a także przezwyciężania oporów w procesie delegowania, pojawiających się po stronie delegujących i pracowników.

Link do szczegółowego opisu szkolenia »

Formularz zamówienia »

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • Rozpoznać sytuację coachingu
 • Umiejętnie przeprowadzić coaching, stosując obowiązujące zasady
 • Efektywnie pracować nad własna postawą w trakcie pełnienia roli coacha
 • Dopasować do potrzeb organizacji rodzaj coachingu
 • Stosować w praktyce elementy komunikacyjne związane z przekazywaniem wiedzy
 • Przeprowadzić profesjonalna procedurę delegowania zadań
 • Przezwyciężyć opory w delegowaniu u siebie i swoich podwładnych
 • Uniknąć błędów komunikacyjnych na etapie przekazywania zadania
 • Rozpoznać zadania, które można delegować
 • Usprawnić proces przepływu informacji we własnej organizacji

Szkolenia polecamy dla

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, przede wszystkim do menedżerów, kierowników, liderów projektów, a także do wszystkich, którzy chcą efektywnie wykorzystywać zasady coachingu i delegowania zadań.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • dyskusje
 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • odgrywanie scenek/ról
 • praca z kamerą video
 • gry symulacyjne
 • burze mózgów

Program szkolenia

 1. Coaching
  • Czym jest coaching?
  • Kto to jest coach? – rola i zadania
  • Budowanie postawy coacha
  • Umiejętność osiągania porozumienia
  • Rodzaje coachingów i dopasowanie ich do wymagań organizacji
  • Etapy prowadzenia coachingu
  • Skuteczność komunikacji
  • Aktywne słuchanie jako podstawowy element coachingu
  • Planowanie i wyznaczanie celów i ścieżek rozwoju
 2. Delegowanie zadań
  • Proces delegowania i jego procedura
  • Czynniki sukcesu w delegowaniu
  • Elementy, które można delegować
  • Granice delegowania
  • Opory przeciwko delegowaniu
  • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania
  • Komunikacja w procesie delegowania
  • Krąg reguł, które obowiązują w delegowaniu