Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym


14-15.11.2011 – Poznań
Trener: Marcin Owsianka

Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym.

Link do szczegółowego opisu szkolenia »

Formularz zamówienia »

Zamawiam Termin szkolenia: 2011.11.14 – 2011.11.15
Miasto: Poznań
Miejsce: Hotel*** w centrum
Cena: 1280 zł
Rabat (First Minute): 100 zł


Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. • Rabat za dwie osoby: 200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy).
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od osoby.
Istotne jest aby uczestnicy poznali nie tylko aspekty teoretyczne ale elementy praktyczne potrzebne w pracy zawodowej.
Pozytywnym aspektem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu egzekwowania od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie umów cywilnoprawnych nazwanych i nienazwanych w ujęciu praktycznym poprzez analizę kazusów i przykładowych wzorców umownych
 • Uzyskanie wiedzy zgodnej z obowiązującym stanem prawnym
 • Nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania wniosków egzekucyjnych i skutecznego dochodzenia należności na drodze egzekucji sądowej

Szkolenia polecamy dla

 • przedsiębiorców
 • podmiotów współpracujących z przedsiębiorcami
 • wszystkich kategorii pracowników nastawionych na kontakt z klientem

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study

Program szkolenia

Część ogólna

 1. Podmioty zdolne do zawierania umów
  • osoby fizyczne
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną
  • szczególne uregulowania dotyczące Skarbu Państwa
 2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu
  • osobiste czynności osób fizycznych
  • sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji)
  • pełnomocnictwo
  • prokura
  • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator)
 3. Rodzaje umów w obrocie cywilnoprawnym
  • umowa jako zgodne oświadczenia woli stron
  • sposoby składania oświadczeń woli
  • wykładnia niejasnych oświadczeń woli
  • oferta i jej przyjęcie
  • wady oświadczeń woli i skutki tych wad
  • rodzaje umów: dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane
  • elementy przedmiotowo istotne umów (essentialia negotii)
  • elementy podmiotowo istotne (accidentalia negotii)
 4. Znaczenie zasady swobody umów
 5. Forma umowy
  • forma ustna
  • forma pisemna
  • forma aktu notarialnego
  • umowy zawierane na odległość

Część szczegółowa

 1. Umowy nazwane w Kodeksie cywilnym
  • umowa najmu
  • umowa zlecenia
  • umowa sprzedaży
  • umowa leasingu
 2. Umowy nienazwane w Kodeksie cywilnym
  • factoring
  • forfaiting
 3. Wadliwość umów (źródła wadliwości umów i ich skutki)
 4. Odstąpienie od umowy
 5. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów
 6. Terminy przedawnienia roszczeń
 7. Dochodzenie roszczeń
  • postępowanie przedsądowe
  • postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone
  • specyfika elektronicznego postępowania upominawczego
 8. Postępowanie egzekucyjne
  • podstawa egzekucji
  • tytuł wykonawczy oraz omówienie specyfiki elektronicznych tytułów wykonawczych
  • wszczęcie egzekucji
  • egzekucja świadczeń pieniężnych
  • egzekucja świadczeń niepieniężnych
  • środki służące ujawnieniu majątku dłużnika
  • kurator dla dłużnika
  • zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
  • wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności
 9. Egzekucja z majątku małżonków – regulacje prawne:
  • składniki majątku osobistego i wspólnego małżonków
  • ważność umowy zawartej przez jednego z małżonków
  • niebezpieczeństwo dla wierzyciela związane z żądaniem małżonka ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym
  • małżeńskie ustroje majątkowe
  • uzyskanie przez wierzyciela klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 10. Case study

Biuletyn

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych, zapisz się do naszego biuletynu a raz na dwa tygodnie otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Możesz też zapisać się do biuletynu na otrzymywanie ciekawych artykułów.

Harmonogram szkolenia (2 dni / 16 godzin):

I dzień:  10:00 – 18:00
II dzień: 09:00 – 17:00

W ramach szkolenia otwartego w Poznaniu gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Profesjonalizm trenera
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Dyplomy ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Dwie przerwy kawowe – w każdym dniu
 • Smaczne obiady
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach. Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum Poznania, ale możemy zaproponować również inne hotele na nocleg.
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Szkolenie prowadzi:

Marcin Owsianka

Marcin Owsianka

Trener z zakresu prawa

Inne terminy tego szkolenia:

Szkolenia o podobnej tematyce: